President of CCUB Svitlana Lebiga is in the jury of Jaarlijks Internationaal Salon der Gezellen 2017 (De Panne. Belgium)